Author Archives: אורי כפיר

מושחתים, נמאסתם!

הסיפור, בעל הדמויות החיות של גיבורים-אנטי-גיבורים, מרתק הרבה יותר מאיזו חשיבה על פירוק המובן מאליו ובנייה מאורגנת מחדש של המערכת המוסדית הנוכחית ויחסי הגומלין בין המוסדות לקבוצות השונות.

זעקה עמומה

עיקר המהלך הפשטני נוגע לניתוח המבוסס על תבנית, וכיוצא בזה לטענות המבוססות עליה. דגם חשיבה זה מפספס את מורכבות הבעיה ומפשט אותה. כתוצאה מכך הוא מציע פתרונות פשוטים ולא ישימים ולמעשה מנציח את המצב הקיים.

תגיד, זה בריא?

"… נראה כי הפנמת הביקורת "הבריאותית" לא שיפרה את המצב הקיים, אלא דווקא החמירה אותו…"

קונפליקטים בעולם המוזיקה: דואליות וגוונים

"…טכנולוגיות חדישות מקצינות את שני הקצוות של עולם המוזיקה הפופלארית: העצמאית מול המסחרית…."

ארכיון