Tag Archives: פנים חדשות במחלקה

פנים חדשות במחלקה- אסא מרון

"מעבר לחוויה אקדמית אינטנסיבית ומעשירה, הלימודים ב-CEU היו מכוננים מבחינת ההכשרה שלי כסוציולוג, ובמיוחד כסוציולוג פוליטי. אתם יודעים מה, אפילו לפני זה: ההכשרה שלי כאזרח."

ארכיון